инфологистика

Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

Кампанията по продажби стартира на 10-ти Февруари 2014г. и ще продължи до средата на Декември. Тя...

„ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

„ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

Югоизточна Европа все още прави плахи стъпки в посока устойчиво развитие. Кои са новите...

„БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

„БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

От месец декември 2014г. стартира производството и предла- гането на познатите досега мотокари от...

Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

Акцент в портфолиото на компанията през 2015г. е предлагането на цялостни логистични решения и...

Пийте повече вода!

Пийте повече вода!

От: Дайна Бойер, корпоративен хранителен експерт в Паркър Ханифин Водата заема две трети от...

Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

Като представител за България на италианската фирма CARER, „ГОТИ“ ООД предлага на...

 • Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

  Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

  Monday, 14 July 2014 06:53
 • „ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

  „ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

  Tuesday, 15 July 2014 13:39
 • „БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

  „БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

  Monday, 23 March 2015 12:37
 • Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

  Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

  Thursday, 02 April 2015 08:12
 • Пийте повече вода!

  Пийте повече вода!

  Monday, 06 April 2015 08:17
 • Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

  Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при...

  Monday, 06 April 2015 08:55

„БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

От месец декември 2014г. стартира производството и предла- гането на познатите досега мотокари от сериите: - Рекорд R1S с товароподемност 1,5-2,0t - Рекорд R2Е с товароподемност 2,5-5t, - Рекорд R2S R с товароподемност 4-5t, но вече използващи за гориво сгъстен природен газ – CNG. Основната причина за използването на CNG е, че той е по- чисто гориво по отношение на отделяните газове. Но чистота- та не е единствения аспект, който дава преимущества и ползи на потребителите. Един двигател, работещ с CNG е много чист и замърсяването му с масло е сведено до минимум. CNG-го- ривото изгаря много по-добре в двигателя и теоретично това води до възможността за доставка на моторни превозни сред- ства със “запечатан (уплътнен) за определено време двигател”. Износването на двигателите се намалява до два пъти, срокът на ползване на маслата се удължава до 1,5 пъти, годността на свещите се увеличава с 50 %. Природният газ предлага на потребителите и редица други ползи – цените са изключително стабилни и резервите са далеч по-големи от тези на всяко друго гориво.

Bakancar

Техническите особености на мотокарите с природен газ се характеризират със следните аспекти: Безопасност - Бутилката за сгъстения природен газ е изключително здрав, монолитен цилиндър, разчетен да издържа налягания над 250 atm, при който на практика се елиминира възможността за разрушаване . - Вместимост на бутилката – обикновено се използват 40 l или 60 l. Според товароподемността на мотокара се използват една или две бутилки. - Към задължителната комплектация на газовата уредба е включен манометър, показващ действителното налягане в резервоара във всеки един момент от експлоатацията на машината. - Също така важни елементи от тази уредба са регулаторът на налягане и соленоидният вентил, гарантиращи безопасността при работа.

Често задаван въпрос е: Няма ли да се получи загуба на мощ- ност на двигателя, използващ за гориво CNG ? Теоретично се предполага загуба от 5-7% от чистата мощност на двигателя. Опитът на каростроителите, ползващи индус- триални двигатели, работещи с природен газ, показва, че няма забележима загуба на мощност. Съставът на природния газ CNG - Смес от въглевороди – 95% метан, оттам и идва името, ши- роко разпространено в потреблението. - Оставащите проценти са – от етан, пропан и бутан и др. газове. CNG – означава сгъстен природен газ. LPG – означава втечнен нефтен газ. Зареждането с природен газ Съвременната тенденция е технологията за бързо пълнене – включваща използването на компресори за бързо пълнене, банки за съхранение на газ и каскадни устройства за поемане на газа от хранилището. BalkancarПълненето става за 4 до 5 min при празен резервоар. Съществуват и портативни устройства за пълнене – бавно пъл- нене за около 6-8 h, през което се пълнят 4-5 газови бутилки. Предлагат се и специализирани теренни мотокари с товаро- подемност 4 – 5 тона използващи това екологично гориво, за които нашето списание подробно писа в ноемврииския си брой. Основно машините се предлагат и продават в страни от ЕС като Чехия, Полша, Румъния и др., където има силно развита инфраструктура по отношение на газоснабдяването. Очаква се повишен интерес към тези кари и на нашия пазар. За ваша информация на сайта на фирмата ни www.balkancarrecord.com можете да се запознаете подробно с пълните техни- чески характеристики на мотокарите, работещи с природен газ, които предлагаме.

 

 

 

Реклама