инфологистика

Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

Кампанията по продажби стартира на 10-ти Февруари 2014г. и ще продължи до средата на Декември. Тя...

„ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

„ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

Югоизточна Европа все още прави плахи стъпки в посока устойчиво развитие. Кои са новите...

„БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

„БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

От месец декември 2014г. стартира производството и предла- гането на познатите досега мотокари от...

Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

Акцент в портфолиото на компанията през 2015г. е предлагането на цялостни логистични решения и...

Пийте повече вода!

Пийте повече вода!

От: Дайна Бойер, корпоративен хранителен експерт в Паркър Ханифин Водата заема две трети от...

Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

Като представител за България на италианската фирма CARER, „ГОТИ“ ООД предлага на...

 • Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

  Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

  Monday, 14 July 2014 06:53
 • „ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

  „ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

  Tuesday, 15 July 2014 13:39
 • „БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

  „БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

  Monday, 23 March 2015 12:37
 • Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

  Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

  Thursday, 02 April 2015 08:12
 • Пийте повече вода!

  Пийте повече вода!

  Monday, 06 April 2015 08:17
 • Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

  Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при...

  Monday, 06 April 2015 08:55

Нашата сила е в това да предложим цялостно логистично решение в няколко варианта

Интервю с г-н Валери Петрунов - търговски и маркетингов директор на ГОТИ ООД представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово

Каква беше за вас изминалата 2013 година и как започна настоящата?

Въпреки икономическите трудности, мога да кажа, че 2013 г. приключи успешно. Тази година за нас започна също добре. Забелязва се ръст в икономиката и увеличаване на поръчките. Пазарът се успокои и се увеличиха инвестициите в нова техника. Това се дължи и на европрограмите за финансиране на бизнеса, които са отворени за нашата икономика. Има интерес и от компании, които дори бяха решили да се изтеглят от България. Инвестиционните им намерения през миналата и началото на тази се
възстановиха и увеличиха. Забелязваме и голям интерес от компании, които са от производствения и преработващия сектор. Ако преди години основните ни клиенти бяха търговските вериги, от миналата година наблюдаваме ръст на компаниите от индустрията, в това число в сектора на поддоставчиците за автомобилостроенето и машиностроенето. Има повишен интерес към строителството на нови заводи. Естествено е за новоизграждащите се предприятия да има засилено търсене на логистична техника и услуги.
- Кои са по интересните проекти, върху които сте работили на скоро?


Миналата година изпълнихме два много интересни проекта в областта на индустрията. Складът, който проектирахме е за над 25 000 палетни места и с височина над 20 метра. Машините се движат в тесни коридори и са напълно роботизирани. Такава е и тенденцията в цялата логистична индустрия: автоматизиране на процесите, машините да се движат във все по - тесни коридори, да работят на все по-голяма височина. Единият проект беше с фармацевтична компания, а другият - с компания от битовата
химия, която произвежда продукти от целия спектър на потреблението.


- От какво се определя качеството на логистичните услуги?

Качеството на логистичната услуга се определя, от знанието и опита на този, който я предоставя. В България, за съжаление, голяма част от фирмите не предлагат на клиентите си най – оптималното решение. Те предпочитат да предложат това, което могат да изпълнят, това с което разполагат в производствената си листа. Проблемът на българския пазар и на голяма част от българските логистици е, че целта им е предимно да реализират продажби и тона всяка цена. Не се прави пълен анализ на логис-
тичните потребности на съответния клиент, на пътя му на развитие, не се вземат под внимание неговите виждания, както и визията за цялостно бъдещо развитие на компанията, така че да му се предложи цялостна логистична концепция. Тя трябва да е съобразена изцяло с нуждите, потребностите и изискванията му не само днес и на този етап, а така че да има възможност за развитие и надграждане в бъдеще без особени икономически разходи. Не може да се предлагат едни и същи машини за различен вид и обем на дейност. Не бива с едни и същи продукти да се стремим да задоволим интралогистичните потребности на различни по вид клиенти - производствени, логистични или дистрибуторски фирми. Самата логистика за тях, като такава, е много различна, за да може да се предложи стандартен продукт на всяка от тях. Проблемът у нас се корени именно в непознаването на голяма част от колегите на логистичните процеси при клиента и желанието да се продават стандартни продукти предимно през цената, която при българският клиент е основна по отношение решението за придобиване на активи, но в последствие не решава конкретни проблеми, а е възможно да създаде опълнителни затруднения. Това е голям недостатък на фирмите в България, доставящи логистични продукти и концепции. Те предпочитат да предоставят на клиента това, което им е възможно и са в състояние да доставят, без да му предложат алтернативни решения и допълнителни варианти и възможности.

- Кои са основните проблеми, които срещате?
През годините мислихме, че най – големият ни проблем е нелоялната конкуренция при сервизното обслужването и ремонта на техниката, влагането на некачествени и не оригинални резервни части. Оказа се, че голяма част от тези фирми извършващи подобна дейност постепенно изчезнаха от пазара. Ние се оказахме печеливши в крайна сметка. Много от фирмите от сивия сектор използвайки и не  добре обучен персонал, вместо да спестят пари на клиентите си им създадоха допълнителни главоболия, причиниха по - големи престои на машините, по - големи и чести аварии на самата техника. След години се оказа, че фирмите, които са предложили този нискокачествен продукт, при едни сериозни клиенти са изгубили, защото сами са се компрометирали. Не всичко в крайна сметка е цената. Стойността на труда се оказва не най – важната. Факторът време е по – ценен от себестойността на труда, това непосредствено рефлектира върху престоя на машината, което е най – скъпо. Една неоригинална резервна част с намален ресурс на експлоатация, провокира допълнителни престои и аварии, а в определени случаи и погиване на имущество и увреждане на човешкото здраве. Сериозните фирми, които останаха на пазара започнаха да се съобразяват с нуждите и интересите на клиента и започнаха да предлагат качествени услуги извършени от добре обучени и сертифицирани специалисти. От пазара постепенно ще отпаднат тези, които не могат да предложат подобна услуга и се отнасят безотговорно и печалбарски. В случай на аварии, погиване на имущество, увреждане на човешкото здраве и смърт, нито една застрахователна компания не поема загубите причинени от такива фирми, а отговорността в този случай се поема от мениджъра, който е възложил поддръжката на не оторизирани и сертифицирани от производителя на машините и оборудването фирми.

- Какви са тенденциите в развитието на подемно - транспортната техника?
Тенденцията е всичко да се доставя от една компания. Като си започне от изграждането на логистичната концепция, премине се през доставката на регали, стелажи и се стигне до машините. Голяма част от клиентите не желаят да работят с различни доставчици и всеки един от тях при възникнал проблем да прехвърля вината върху другия. Другата тенденция е процесите да бъдат напълно автоматизирани, да се използват трансманипулатори и VNA високостелажни и комисиониращи комбинирани машини с RFID навигация и подова топология, които работят в тесни коридори. Знаем, че проблеми с пода съществуват не само в България. Когато машините знаят на кое място се намират с помощта на RFID четците, могат да се определят скоростните им профили за движението им в коридорите, за да няма престои и да не се пречи на нормалното функциониране на склада. Компанията ЮНГХАЙНРИХ предлага специализирани машини от класа APM (Auto Pallet Mover) с лазерна навигация, проектирани да изпълняват автоматично многократно повтарящи се задачи по определен маршрут и координати AGV (Automated GuidedVehicle). Наблюдава се все по - широко навлизане на технология позволяваща директна връзка през интерфейс към индивидуалния WMS на клиента, което от своя страна ускорява и автоматизира процесите в логистиката, повишава ефективността. Много е важно от самото начало да се изгради цялостната логистична концепция на клиента. Да не се решават проблемите на парче. При добре организирана логистика, така че тя да е максимално ефективна ще се постигне максимален икономически ефект върху продукта, които фирмата предлага на пазара.

- Вашата фирма успява ли да предложи завършени логистични решения?
Ние успяваме. Компанията ЮНГХАЙНРИХ наскоро закупи две от най – големите фирми за производство на стелажи и един от най – големите разработчици на складов софтуер. Изграждаме цели силозни и трансманитулаторни стопанства. ЮНГХАЙНРИХ може да предложи от самия анализ, проектиране, даване на логистично решение до оборудване и обзавеждане на склада, ако е необходимо с транс манипулатори, совалки, VNA комбинирани машини и др. Ние не се възприемаме като компания, която
продава стока, ние не продаваме само машини и съоръжения. С клиентите, естествено които желаят, от самото начало разговаряме и уточняваме цялостната им концепция и виждане за развитието на фирмата им. Правим анализ и предлагаме варианти на решение. Може да предложим и само стелажите, само машините, само складовата навигационна система или складовата програма, но можем да предложим и цялостния пакет, можем също така да имплиментираме съществуващи машини и съоръжения -дори да не са произведени от нас в цялостна логистична концепция и да предложим логистичен хоу-хау на изключително високо ниво. От тази година, както споменах, сме в състояние да предложим всичко това от „ една ръка ”. ЮНГХАЙНРИХ е производителят и отговаря за качеството на продуктите, които предлага и стои с името и над 50 годишната си история в интралогистиката зад цялостното решение.

- Развива ли се в България аутсорсваната логистика?

България има големи шансове за аутсорсинг на логистиката на големи компании. Важно е фирмата да знае мястото си на пазара и точните си нужди. За един вид производства и предприятия е необходимо да имат собствен склад, като производство и дистрибуция, а за други компании това може да не е необходимо, а да се окаже излишен разход. Тогава логистиката може да се аутсорсва. Има достатъчно добри компании на пазара, които се занимават с аутсорсвани логистични услуги и могат да предложат такива. Това също е въпрос на индивидуален анализ. Няма еднозначен отговор, дали е по – изгодно логистиката на дадена фирма, да се аутсорсва или да бъде изграден собствен склад и дистрибуторска мрежа. Тук е много важен анализът за всяка една фирма. Естествено, че България, с нейното геостратегическо положение има уникална възможност да е една от добрите дестинации за аутсорсвана логистика. Това е глобален проект, който би трябвало да бъде подпомогнат на правителствено ниво.
Фактът, че пристанище Констанца измести нашите две черноморски пристанища по товарооборот е показателен. Ако държавата иска да подпомогне фирмите занимаващи се с логистика, би трябвало да се създаде и развие подходяща инфраструктура, като контейнерни и трансмодални терминали, големи складови и индустриални паркове, това е и пътят за развитие на цялата икономика. Това е един цялостен процес, който определя не само пазара и пазарните субекти, но и подкрепата на конкретното правителство и дадена политическа ситуация в определена държава. В България има място и за логистиката за селското стопанство. За съжаление няма изградена такава. Много малко фирми предлагат подобна услуга. За наша радост в момента се наблюдава успокоение на пазара, навлизат все повече фирми, които имат интерес, не само към производство, но и към аутсорсвана логистика.

- Излязохте ли от кризата?
Не бих казал, че е имало криза. Многократно съм повтарял, че има криза на надценените възможности на пазара. Той не може да се раздува до безкрай. Всеки пазар има определен капацитет и няма как той да бъде надскочен. Криза има за фирмите, които подхождат непрофесионално към пазарната действителност. Нормалните пазарни субекти дори в период на криза се развиват и по – добрите печелят в крайна сметка. Аз съм благодарен на кризата защото в този период имаше много клиенти, които
решиха да преминат към по - евтини варианти, дали на поддръжка или на машини, това им изигра лоша шега, донесе им загуби, престои и регрес в собственото им развитие и сега се връщат към доставчиците, които предлагат качествен сервиз и техника. Това не е учудващо и е абсолютно естествено - всеки да се учи от неправилните си решения - стига да не е станало прекалено късно, пазарът не търпи повтарящи се грешки и такива субекти отпадат от него.

- Как виждате бъдещето?
Интернет, интернет търговията и доставчиците променят бъдещето и го виждам в изграждането на все по - високи складове, в използването на все по – големи машини движещи се във все по - тесни коридори и в автоматизация на процесите. Използването на специализирани машини, които обслужват специфичните потребности на клиентите, както и в максимално опростени стандартни машини, които са за по - малките производители и дистрибутори с възможно най – малко електроника в тях, както и специализирани малки и автономни дистрибуциони центрове на отделни и независими търговски субекти, като интернет търговци и директни доставчици. Пак повтарям, всичко зависи от правилния анализ на конкретните нужди на клиента и от конкретния профил на фирмата. Много е важен професионализма на хората, които още от самото начало изграждат логистичната концепция на предприятието. Това е бъдещето и то принадлежи на такива фирми, които могат да предложат цялостен продукт и да могат да направят заедно с клиента анализ не само на пазара, но и на конкретната фирма и мястото й на него. Това е от изключителна важност, защото рефлектира върху ефективността на предприятието и крайната цена на продукта, което то предлага и от там върху конкурентоспособността на дадения икономически субект. Забелязва се все по - голямата употреба на влекачи, на специализирани машини, които оперират с палета или отделни товаро единици и в симбиоза с VNA машини или трансманиполаторни системи. Всеки един клиент е индивидуален и ние, имайки зад гърба си лидер като ЮНГХАЙНРИХ, може да предложим няколко решения, от които
клиента да си избере. Ние сме длъжни да ги посъветваме, според нас и според пазара, кой е най -правилния вариант, но крайното решение винаги е на клиента. Нашата мисия е да му покажем силните и слабите страни на всяко решение. В последствие, дали според цената, според бюджета и според това как възнамерява да се развива в бъдеще, решение взема самият потребител. Нашата сила е в това, да предложим цялостно решение и то в няколко варианта.
www.gothi-bg.com

 

 

 

Реклама