инфологистика

Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

Кампанията по продажби стартира на 10-ти Февруари 2014г. и ще продължи до средата на Декември. Тя...

„ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

„ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

Югоизточна Европа все още прави плахи стъпки в посока устойчиво развитие. Кои са новите...

„БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

„БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

От месец декември 2014г. стартира производството и предла- гането на познатите досега мотокари от...

Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

Акцент в портфолиото на компанията през 2015г. е предлагането на цялостни логистични решения и...

Пийте повече вода!

Пийте повече вода!

От: Дайна Бойер, корпоративен хранителен експерт в Паркър Ханифин Водата заема две трети от...

Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

Като представител за България на италианската фирма CARER, „ГОТИ“ ООД предлага на...

 • Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

  Шенкер ЕООД стартира кампания “По-добре с DB Schenker“

  Monday, 14 July 2014 06:53
 • „ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

  „ЕЕ & ВЕ”, „SMART CITIES”, „LIFTBALKANS” И „SAVE THE PLANET”

  Tuesday, 15 July 2014 13:39
 • „БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

  „БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД пусна на пазара мотокари използващи природен газ

  Monday, 23 March 2015 12:37
 • Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

  Готови ли сте за бъдещето? Доверете се на Шенкер

  Thursday, 02 April 2015 08:12
 • Пийте повече вода!

  Пийте повече вода!

  Monday, 06 April 2015 08:17
 • Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при ниски оперативни разходи

  Надеждните високотонажни електрокари на италианската фирма CARER, предлагат гъвкави решения при...

  Monday, 06 April 2015 08:55

VacuClean-система за почистване на хидравлични и смазочни масла

 Особености:

 • АД контролирани операции
 • Самонаблюдение, автоматично изключване в случай на повреда
 • Обикновен текстов дисплей за инструкции при експлоатация и затруднения
 • Регулируем дебит от 5 л / мин. до номинален дебит (с изключение на 20 VCM) .
 • Висока гъвкавост поради компактния и лесен за почистване дизайн
 • Изключително бързо отделяне поради високата ефективност.
 • Ниска поддръжка, опростена експлоатация
 • Липса на консумация на вода за охлаждане, благодарение на новите технологии, и напълно чист от масла и сухи отпадъци въздух
 • Няколко подобрения на живота на компонентите, намаляване на корозитята
 • Интегрирана система за филтриране и отделяне на твърди частици до 1 мм Специални филтри от фибростъкло 
 • В дизайна ECOPore ®, като по този начин се постига намаляване на оперативните разходи
 • Висока ефективност на разделяне - до 50 ppm
 • Вискозитет: 5-640 CST (с опция за модул за отопление)
 •  

Опции

Специално проектиран отоплителен модул за леко под­гряване на маслото с висока ефективност чрез използва­не на отпадна топлина

Интегриран уред за запис на данни за пълна документа­ция на целия процес Онлайн измерване на съдържание­то на вода

Защо VacuClean ®?

При все по-нарастващите изисквания за време и надежд­ност на съвременните хидравлични и смазочни системи, използваните течности стават все по-важни. Проучвания­та показват, че вече 80% от всички непланирани спирания на машините може да бъдат причинени от течносттите в системите им.

Поради това е необходимо не само редовното контроли­ране на течностите, но и те да бъдат държани в най-до­брото възможно състояние чрез предвидлива поддръж­ка.

Влошаването на характеристиките на течностите се дъл­жи на четири основни причини:

1. замърсявания от твърди частици

2. водоулавяне

3. нивона въздух и газ

4. окисляване на течността

Твърдите замърсявания могат да се контролират много лесно с помощта на подходящи филтри.

Понастоящем се постигат много висока нива на чистота на маслата и поддържането им за продължителен период от време предотвратява неочакваните неизправности на машините.

Замърсяването поради прием на вода е много по-пробле­матично, тъй като е трудно да се избегне по всяко време.

Вода може да проникне в системата чрез:

• кондензация на влажност на въздуха

• инжектиране на вода, например чрез почистване под налягане

• неизправности в охладителя или подобни проблеми

• дъжд

• презареждане на маслото

Въздействие на водата в системата:

1. Водата прониква най-вече в миниатюрните пукнатини по лагерите и плъзгащите се повърхности, причинявайки корозия и други подобни дефекти.

2. Особено в комбинация с метални частици, които имат катализиращ ефект, водата силно ускорява окисляването.

3. Допълнителни изследвания показват, че едва водна концентрация от 500 ppm (0,05%), намалява значително живота на един подвижен лагер. В обратния случай жиз­неният цикъл на лагера може да бъде удължен няколко пъти с постоянното поддържане на водата в концентра­цията под 50 ppm (0005%).

4. Водата увеличава общото киселинно число от 4 до 10 пъти и по този начин се ускорява разлагането на флуида. Това се случва още по-интензивно, ако са налице катали­тични частици метал.

5. В разтвори и емулгирани форми вискозитета на течно­стите и с него способността им за смазване се променя. Това довежда до повишаване на триенето и едновремен­но с това до интензивно отделяне топлина.

6. Разтворената вода привлича прах, поради диелектрич­ните си свойства, което води до замърсяване на течността и до формирането на агломерати от прах, които могат да запушат сервоклапите. Поради малкия си размер единич­ните частици прах трудно биха могли да бъдат отстране­ни чрез филтриране.

7. Добавки, които могат да бъдат поляризирани се отстра­няват от течността, което води до понататъпно влошаване на характеристиките на флуида.

8. Водата спомага за образуването на тиня.

9. Вода влошава филтриемостта на флуида чрез блокира­не на филтърните елементи на тяхната повърхност.

Проникване на въздух и газ в системата може да се полу­чи чрез:

• течове от всмукателната страна на помпата

• обратната линия до резервоара

• открити места за смазване

• ниски нива на маслото

• силни смущения в резервоара

Въздействие на въздуха:

1. Въздухът предизвиква кавитации в помпата. Това със сигурност довежда до дефекти спиране на системата.

2. Поради натискит на въздушните мехурчета поведение­то на клапаните и техническия контрол са несигурни.

3. Ускорява се окисляването на течността. 21 ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В комбинация с каталитични метални частици възду­хът причинява разграждане на течността. Поради това се формират органични киселини, алдехиди, кетони и перо­ксиди, което води до:

• По-нататъшно разлагане на течността

• Повишаване на общото киселинно число (TAN)

• Пероксидът предизвика крайна полимеризация, което води до отлагане на грес, кал, катран и други подобни ве­щества. Те могат например да запушат клапаните или да блокират филтрите.

Обработката на масла с използване на VacuClean ® осигу­рява:

• Намаляване на непланираните спирания на машината

• Намаляване на кавитациите

• Удължаване на живота на помпата

• Удължаване на живота на смазваните части

• Намаляване на окисляването и разлагането на маслата

• Увеличаване на периодите на поддръжка на използва­ните

• Намаляване на разходите за масла

• Намаляване на разходите за изхвърляне

• Намаляване на оперативните разходи, в резултат на ограничаване на времето, необходимо за смяна на мас­лото

Измерване на водното съдържание онлайн

Новият принцип използва сензор с тънки полимерни сло­еве, който предоставя много точни данни от изпитвания­та в почти реално време.

Отпада дългият период за изчакване при лабораторния анализ на водната концентрация с метода на Карл Фишер.

Предметът на измерване е водната активност в течността. Това означава, че ще бъде открито само съдържанието на разтворена или свързана вода.

Свободната вода не може да се измери с този метод, но може да бъде открито наличието и. Във всеки случай сво­бодната вода ще предизвика сериозни щети и трябва да бъде изцяло отстранена

Отоплителният модул се състои от един топлообменник, електрически бойлер и охладител за маслото. Отопли­телният модул трябва да се използва във всички места, където температурата на маслото е под 50° С. Тъй като системата VacuClean® достига максималната си скорост на обезводняване при 60 ° С, то обикновено се препоръчва да се използва модул за отопление. За да не се навреди на маслото (окисляване, пукнатини и т.н.) трябва да се спаз­ват нивата на много ниско топлинно натоварване. Основ­ните производители на масла разрешават до 2,4 W/cm2. Все пак подгревателят е проектиран по начин, който оси­гурява максимално натоварване само 1 W/cm2, с което абсолютно се изключва да окаже отрицателно въздейст­вие върху петрола.

Необходимият топлинен поток в електрическия нагрева­тел е намален, като по този начин се подобрява и енер­гийната ефективност.

Качество и стандартизация

Разработването, производството и монтажът на про­мишлени филтри и филтърни елементи се извършва в рамките на система за управление на качеството, серти­фицирана в съответствие с DIN EN ISO 9001:2000. Серти­фицирането на филтрите от акредитирани институции (например TÜV , GL, LRS, LRIS, ABS, BV, DNV, DRIRE, UDT и т.н.) е на разположение при поискване.

Изчисляването на устойчивостта и тестването на филтри­те е в съответствие с действащи стандарти, както и в съот­ветствие с националните и международните норми.

Маркировката-идентификационен знак е в съответствие с Директивата за съоръжения под налягане 97/23/EG.

 

 

 

Реклама